146788723       spzaczarnie@lisiagora.pl

 
         

 

 

Strona główna     |      Dyrekcja     |     Uczniowie     |     Rodzice      |     Dokumentacja      |     Aktualności     |     Kontakt

     
    Dokumentacja    
   
  Strategia przygotowania i zarządzania placówką oświatową  
  Wytyczne bezpieczeństwa epidemicznego  
  Procedura przyprowadzania i odbierania ucznia  
  Procedura wydawania posiłków  
  Procedury w bibliotece szkolnej  
  Procedura dezynfekcji sal i łazienek  
  Procedury na świetlicy  
  Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka  
  Regulamin dyżurów międzylekcyjnych nauczycieli  
  Informacje dla uczniów i rodziców związane z zapobieganiem zarażeniu Sars-CoV-2  
  Lista kontrolna gotowości do rozpoczęcia pracy szkoły  
  Oświadczenia  
  Numery telefonów  
  Dodatkowe wymagania sanitarno-epidemiologiczne obowiązujące w szkole w przypadku
zaliczenia powiatu tarnowskiego do strefie żółtej i czerwonej
 
     
         
   
 
 

 

 

 

 

 

 

Patron

Historia szkoły

Grono pedagogiczne

Pedagog szkolny

Absolwenci

 

Dziennik elektroniczny

Biblioteka

 

Cyfrowa szkoła

Wspomaganie szkół

Szkoła promująca zdrowie

     © Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu. Website designed by Małgorzata Stolarz