146788723       spzaczarnie@lisiagora.pl

 
         

 

 

Strona główna     |      Dyrekcja     |     Uczniowie     |     Rodzice      |     Dokumentacja      |     Aktualności     |     Kontakt

     
    Historia szkoły    
   
 

 

Pierwszy obiekt szkolny w Zaczarniu został wybudowany w latach 1865 – 68. Znajdował się przy drodze gminnej, pośrodku wsi, w miejscu obecnego nowego pawilonu szkolnego. Był on drewniany, podmurowany, kryty strzechą. Budynek ten przetrwał ponad 60 lat.
Budynek szkoły do 1938r.

W latach 30- tych XX wieku ze względu na bardzo zły stan budowli gromada postanowiła wznieść nowy obiekt. Powołano komitet budowlany w celu zdobycia potrzebnych funduszy. Ponadto cała wieś zobowiązała się do płacenia podatków – tzw. „ progowe”, po 5 zł od każdego domu mieszkalnego. Fundusz przyniósł także podatek w wysokości 1 zł z 1 ha nałożony w latach 1935 – 36, a także dobrowolne datki organizacji działających na terenie Zaczarnia. Dzięki miejscowej społeczności wykonano całą niefachową robociznę i zwózkę materiału. Wsparcia finansowego udzielił także Komitet okręgowego Towarzystwa Popierania Budów Publicznych Szkół Powszechnych w Krakowie.

Prace przy budowie przybiegały sprawnie i już pod koniec listopada 1937 roku rozpoczęto naukę w 3 salach nowego budynku. Cały obiekt szkolny został oddany w następnym roku. Był najnowocześniejszy w gminie. Niestety, w okresie okupacji uległ dewastacji. Część dobytku udało się uratować rozprowadzając go po domach we wsi.


Po wojnie budynek szkolny w Zaczarniu szybko doprowadzono do stanu używalności, a w roku 1948 dokonano jego elektryfikacji. W latach 1978 – 1982 przeprowadzono remont generalny i rozbudowę obiektu szkolnego. Od strony północnej dobudowano 3 sale (aktualnie są tu pomieszczenia świetlicy, kuchni i jednej sali lekcyjnej). Mimo tych przedsięwzięć budynek szkolny w dalszym ciągu nie odpowiadał ówczesnym standardom lokalowym i sanitarnym. Placówka jako jedna z nielicznych w gminie posiadała ogrzewanie piecowe i ubikacje na zewnątrz. W obliczu tak niedogodnych warunków dla sprawnego funkcjonowania szkoły, pani dyrektor mgr Janina Sak i mieszkańcy wsi podjęli decyzję o jej rozbudowie. Miało to miejsce w czasie zebrania wiejskiego, które odbyło się 3 sierpnia 1988 r. pod przewodnictwem pani dyrektor szkoły i przewodniczącego Rady Sołeckiej – nieżyjącego już pana Stanisława Flisa. Owocem tego spotkania było powołanie Komitetu Rozbudowy Szkoły oraz ukonstytuowanie się jego zarządu z przewodniczącym Stanisławem Stryszowskim, pełniącym tę funkcję do 10 września 1991 r., następnie kontynuował ją pan Józef Masło. Ustalono także roczną składką od numeru 20 000 zł i odpracowanie 5 dniówek.

Projekt rozbudowy szkoły został wykonany na wiosnę 1990 r. Prace budowlane rozpoczęto 23 czerwca 1992 r., a w listopadzie tegoż roku położono już strop nad piwnicami. Dalszy etap to postawienie murów i zalanie kolejnych stropów. W kwietniu i maju 1994 r. wykonano konstrukcję dachową i przykryto ją blachą. We wrześniu zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, zamykając tym samym stan surowy budynku. Na początku 1995 r. zakończono montaż instalacji – wodnej, gazowej i elektrycznej. Bardzo sprawnie przebiegały dalsze prace adaptacyjne i wykończeniowe. Miesiące letnie to okres malowania szkoły, urządzania szatni i drobnych prac w pełni zamykających cykl budowy nowego skrzydła szkoły. I tak powstał okazały, piętrowy budynek połączony przewiązką ze starą częścią szkoły. Obejmuje on sporo pomieszczeń, a są to: sześć sal lekcyjnych,  sala komputerowa,  gabinet dyrektora szkoły, biblioteka,  mała sala gimnastyczna z magazynem na sprzęt sportowy,  szatnie, kotłownia gazowa, sanitariaty. Na dwóch kondygnacjach znajdują się szerokie, jasne korytarze. Już od września 1995 r. możliwym stało się rozpoczęcie nauki w nowej części szkoły, natomiast uroczyste jej otwarcie nastąpiło 1 października tegoż roku. W tej doniosłej uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, m.in.: Kurator Oświaty w Tarnowie dr Jan Hebda, pracownicy Delegatury i Kuratorium, przedstawiciele Urzędu Gminy w Lisiej Górze na czele z wójtem inż. Stanisławem Wolakiem, główni wykonawcy i podwykonawcy, sołtys Zaczarnia Ryszard Nytko, dyrektor szkoły mgr Janina Sak z nauczycielami i pracownikami obsługi, uczniowie oraz mieszkańcy wsi.

Jednak mimo tak dużego sukcesu, jakim było wybudowanie nowego skrzydła szkoły w Zaczarniu – obiektu w pełni nowoczesnego, przestronnego, spełniającego wszelkie standardy lokalowe, sanitarne, jak również w zakresie bezpieczeństwa uczniów – pozostał jeszcze problem związany z wychowaniem fizycznym. Mała salka gimnastyczna znajdującą się w piwnicach nowego obiektu nie spełniała odpowiednich warunków do pełnej realizacji programu z zakresu tego przedmiotu.

W tej sytuacji rodziła się ambicja dyrekcji szkoły, nauczycieli i społeczności lokalnej, aby wybudować salę sportową z prawdziwego zdarzenia. I tak od pomysłów przystąpiono do realizacji tak wspaniałego, ale taż bardzo trudnego i kosztownego przedsięwzięcia, wymagającego ogromnej determinacji w pokonywaniu licznych trudności. Budowę sali gimnastycznej rozpoczęto w maju 2001 roku, a już 20 października 2002 roku nastąpiło jej uroczyste oddanie. Obiekt ten służy zarówno uczniom naszej szkoły, jak i gimnazjum oraz społeczności lokalnej. Kolejnym przedsięwzięciem inwestycyjnym było wykonanie elewacji szkoły w 2003 roku, co znacząco podkreśliło jej wygląd zewnętrzny.


Obecnie dla uczniów szkoły podstawowej dostępne jest 7 sal lekcyjnych, świetlica, kuchnia, biblioteka oraz pełno wymiarowa sala gimnastyczna oraz sala gimnastyczna do zajęć gimnastyki korekcyjnej. Wśród sal znajdują się pracownie: komputerowa, języka polskiego, zajęć rewitalizacyjnych oraz bardzo dobrze wyposażona pracownia matematyczna. Uczniowie mogą także korzystać z boisk sportowych oraz nowego kortu tenisowego.

 

 

na podstawie "Zaczarnie - Zarys monograficzny dziejów miejscowości, oświaty i parafii"

autor: Tadeusz Kozioł

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
     
     
     
     
     
     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Patron

Historia szkoły

Grono pedagogiczne

Pedagog szkolny

Absolwenci

 

Dziennik elektroniczny

Biblioteka

 

Cyfrowa szkoła

Szkoła promująca zdrowie

     © Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu. Website designed by Małgorzata Stolarz