146788775       spzaczarnie@wp.pl

 
         

 

 

Strona główna     |      Dyrekcja     |     Uczniowie     |     Rodzice      |     Dokumentacja      |     Aktualności     |     Kontakt

     
 

Uniwersytet Młodego Odkrywcy „Chemia w moim otoczeniu”

Pozostałe aktualności:  

        Gminny Dzień Edukacji Narodowej

        Ciasteczkowe znaki drogowe
          Szkolne Dni Kropki  
 
   

W roku szkolnym 2019/2020 dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Brzozówce i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu biorą udział w projekcie „Chemia w moim otoczeniu”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i realizowany na Wydziale Chemii UJ.

Uczniowie  pod opieką pracowników naukowych UJ przeprowadzają różnorodne reakcje chemiczne. Zapisują obserwacje i wnioski z przeprowadzonych doświadczeń. Możliwość pracy w tak wspaniale wyposażonym laboratorium pod okiem specjalistów jest wyjątkowo atrakcyjna. Należy również dodać, że prace badawcze prowadzone przez uczniów były poprzedzone szkoleniem BHP, każdy uczeń został wyposażony w fartuch, okulary ochronne i rękawice.

Głównym celem projektu „Chemia w moim otoczeniu” jest podniesienie kompetencji oraz wzbudzenie zainteresowania nauką przedmiotów przyrodniczych i ścisłych oraz rozwinięcie zdolności do rozumowania naukowego wśród grupy dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat zarówno z terenów miejskich, jak i wiejskich Polski południowej poprzez realizację zajęć laboratoryjnych z zakresu chemii opartych w głównej mierze na podstawach programowych przedmiotów przyrodniczych i ścisłych realizowanych w czasie edukacji szkolnej.

Projekt realizowany jest w trzech modułach wiekowych:

  • klasy 3: 29 uczniów,
  • klasy 4-6: 30 uczniów,
  • klasy 7-8: 30 uczniów.

Ze Szkoły Podstawowej w Zaczarniu w projekcie bierze udział 65 uczniów, a ze Szkoły Podstawowej w Brzozówce 24 uczniów.

Udział w projekcie szkół i uczestników jest bezpłatny. Dodatkowo w ramach udziału w projekcie jego realizator opłaca:

  • koszty ubezpieczenia uczestników projektu od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie ich uczestnictwa w projekcie,
  • dojazd od siedziby szkoły uczestnika projektu do siedziby Wydziału Chemii UJ i z powrotem dla uczestników projektu i ich opiekunów ze szkół zlokalizowanych w gminach wiejskich,
  • obiad (zupa + drugie danie + napój) dla uczestników projektu i ich opiekunów ze szkół zlokalizowanych w gminach wiejskich.

 

Dyrektorzy szkół pani Aleksandra Kozioł oraz pan Tadeusz Kozioł oraz organizatorka wyjazdu Grażyna Uchwat serdecznie dziękują opiekunowi projektu panu dr Michałowi Płotkowi, dr Karolowi Dudkowi - Różyckiemu oraz panu Januszowi Jachymowi - reprezentującym Wydział Chemii UJ za umożliwienie dzieciom i młodzieży udziału w tym projekcie.

 

GALERIA 1

 
 

 

       
 
   
  Spotkanie z dzielnicowym
   
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
     
 
 

 

 

 

 

 

 

Patron

Historia szkoły

Grono pedagogiczne

Pedagog szkolny

Absolwenci

 

Dziennik elektroniczny

Biblioteka

 

Cyfrowa szkoła

Wspomaganie szkół

Szkoła promująca zdrowie

     © Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu. Website designed by Małgorzata Stolarz