146788775       spzaczarnie@wp.pl

 
         

 

 

Strona główna     |      Dyrekcja     |     Uczniowie     |     Rodzice      |     Dokumentacja      |     Aktualności     |     Kontakt

     
 

Zajęcia edukacyjne „Polska - moja Ojczyzna. Legiony Piłsudskiego”

Pozostałe aktualności:  

        Zabawa karnawałowa

        Dzień Seniora
          Gmina Lisia Góra "MA TALENT"  
 
   

W styczniu uczniowie klas I-III uczestniczyli zajęciach edukacyjnych zorganizowanych w naszej szkole przez Agencję Szkolno-Przedszkolną LUPUS. Na zajęciach utrwalali i zdobywali nowe wiadomości związane z tematem Polska – moja Ojczyzna. Legiony Piłsudskiego. Rozwiązując różnorodne zagadki, poznawali regiony Polski i  najciekawsze miejsca z nimi związane: pasma górskie i ich najwyższe szczyty, stroje regionalne i ich elementy, charakterystyczne miejscowości i ich zabytki, największe miasta, jeziora, rzeki itp. Dzieci wskazywały na mapie główne kierunki świata, państwa sąsiadujące z Polską. Oglądały mapę terenów polskich z okresu zaborów, obejrzały krótką prezentację na temat marszałka Józefa Piłsudskiego oraz umundurowania Legionów Polskich.

Na pamiątkę udziału w programie wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali Dyplom Małego Patrioty. Chętni uczniowie wzięli udział w sesji zdjęciowej w mundurach I Brygady Legionów Piłsudskiego, wykonanych przez krawców szyjących na potrzeby profesjonalnych grup rekonstrukcyjnych.

 

 

 

 

 
 

 

   

 

       
 
           
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Patron

Historia szkoły

Grono pedagogiczne

Pedagog szkolny

Absolwenci

 

Dziennik elektroniczny

Biblioteka

 

Cyfrowa szkoła

Wspomaganie szkół

Szkoła promująca zdrowie

     © Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu. Website designed by Małgorzata Stolarz