146788723       spzaczarnie@wp.pl

 
         

 

 

Strona główna     |      Dyrekcja     |     Uczniowie     |     Rodzice      |     Dokumentacja      |     Aktualności     |     Kontakt

     
 

 

   
   
   

 

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu informuje, iż we wrześniu w naszej szkole rozpoczął działalność Szkolny Punkt Informacji i Kariery „SPInKa”. Jest on realizowany w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”, do którego przystąpiła gmina Lisia Góra. Projekt jest współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 r.

Projekt ma na celu przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami, dostarczenie uczniom informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy,  o systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego, a także poszerzenie wiedzy rodziców w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Adresatami działań podejmowanych w ramach „SPInKi” są uczniowie naszej szkoły, ich rodzice oraz nauczyciele. Wsparcie doradcze polegać będzie na prowadzeniu warsztatów dla uczniów klas II-III gimnazjum (w dalszej perspektywie również uczniów szkoły podstawowej VII-VIII), konsultacji indywidualnych dla uczniów i ich rodziców, organizacji wycieczek do zakładów pracy, uczestnictwie w Targach Edukacyjnych, spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów. Udział w projekcie jest bezpłatny.

W dniu 05 września 2017r. wśród uczniów gimnazjum prowadzona będzie rekrutacja na zajęcia. Komisja rekrutacyjna dokona naboru uczestników projektu  w dniu 08 września 2017 r. zgodnie z regulaminem rekrutacji.  Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie dostępna będzie u prowadzącego Spinkę (p. Joanny Ptak)/Sekretariacie szkoły/Dyrekcji. 

 

 

 
   
 
      Spotkanie zawodoznawcze z policjantem

Uczniowie klas II i III uczestniczyli w spotkaniu zawodoznawczym z dzielnicowym asp. sztabowym Zbigniewem Cudakiem. W czasie spotkania młodzież uzyskała informacje na temat pracy w policji, o ścieżce kariery w policji oraz kryteriach, jakie powinien spełniać kandydat na policjanta. GALERIA

 
   
 
 
    Zawiadomienie o rozpoczęciu rekrutacji na zajęcia z doradztwa zawodowego w ramach Szkolnego Punktu Informacji i Kariery (SPInKA).  
         
         
         
         
         
   
 
 

 

 

 

 

 

 

Patron

Historia szkoły

Grono pedagogiczne

Pedagog szkolny

Absolwenci

 

Dziennik elektroniczny

Biblioteka

 

Cyfrowa szkoła

Wspomaganie szkół

Szkoła promująca zdrowie

     © Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu. Website designed by Małgorzata Stolarz. Proofread by Jolanta Kolak.