146788723       spzaczarnie@wp.pl

 
         

 

 

Strona główna     |      Dyrekcja     |     Uczniowie     |     Rodzice      |     Dokumentacja      |     Aktualności     |     Kontakt

     
     

 

Apel do rodziców

 
 

      

 
     
     

 

 
   

W związku z brakiem porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi a rządem od dnia 8 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) rozpocznie się bezterminowy strajk nauczycieli. Uczniowie naszej szkoły w dniu 8 i 9 kwietnia biorą udział w naukach rekolekcyjnych. W dniach 10, 11, 12 kwietnia uczniowie klas gimnazjalnych piszą egzamin. Natomiast w przypadku przedłużenia się strajku na te dni zwracam się z apelem do Rodziców o zapewnienie opieki uczniom pozostałych klas. Ponadto przypominam, iż w dniach egzaminu ósmoklasisty tj. 15, 16, 17 kwietnia 2019 roku, zgodnie z uchwałą rady pedagogicznej pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Rodziców, w naszej szkole nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne. W związku z tym uczniowie będą mieli w tym czasie zapewnioną jedynie opiekę świetlicową. W przypadku zmiany stanowisk stron sporu (porozumienie związków z rządem, rezygnacja ze strajku nauczycieli) informacje o organizacji pracy szkoły będą natychmiast podawane do wiadomości publicznej poprzez dziennik elektroniczny i stronę internetową.

 

Dyrektor Szkoły mgr Tadeusz Kozioł

 
 
       
       
       
       
       
         
         
         
   
 
 

 

 

 

 

 

 

Patron

Historia szkoły

Grono pedagogiczne

Pedagog szkolny

Absolwenci

 

Dziennik elektroniczny

Biblioteka

 

Cyfrowa szkoła

Wspomaganie szkół

Szkoła promująca zdrowie

     © Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu. Website designed by Małgorzata Stolarz